Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Olesia Tkachuk, PhD

Position: assistant lecturer with a doctor's degree

Doctor of social science in the field of political science and administration. Assistant lecturer at the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations JU. Member of the Polish Association for European Studies. 

Research interests:

 • European integration
 • policies of the European Union
 • the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership
 • integration and disintegration processes on the post-Soviet area
 • Russian and Ukrainian foreign policy
 • free trade areas in the world

Publications

I. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Tkachuk O., BRICS – spójna współpraca czy rywalizacja o pozycję dominującą w grupie?, [w:] BRICS - kwintet czy pięciu solistów? (wyd. pokonferencyjne), pod red. E. Kuchty, Kraków 2014.
 2. Tkachuk O., Organizacja Państw Amerykańskich – między teorią a praktyką, [w:] Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA?, pod red. K. Sarzyńskiego, Kraków 2015.
 3. Tkachuk O., Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sytuację gospodarczą państw poradzieckich, [w:] Wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne dla obszaru poradzieckiego (Tom II), pod red. A. Dąbrowej, M. Pieńkowskiego, Warszawa 2015.
 4. Tkachuk O., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015.
 5. Tkachuk O., Europejska Polityka Sąsiedztwa, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015.
 6. Tkachuk O., Wpływ konfliktu na Ukrainie na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, [w:] Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ł. Jureńczyka, S. Sadowskiego, M. Jastrzębskiego, J. Waskana, Bydgoszcz 2016.
 7. Tkachuk O., Sytuacja mniejszości polskiej w Donbasie w czasie konfliktu, [w:] Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie, pod red. T. Gajownika, P. Pietnoczki, K. Sidorkiewicza, Olsztyn 2017.
 8. Tkachuk O., „Układ o Stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą” – najważniejsze postanowienia oraz znaczenie dla Ukrainy, [w:] Ukraina. 25 lat na drodze niepodległości, pod red. P. Pietnoczki, H. Strońskiego, Olsztyn 2017.
 9. Tkachuk O., Parlament Europejski VIII kadencji wobec rozwoju współpracy Unii Europejskiej z państwami sąsiedzkimi, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke, J. J. Węca, Kraków 2019.

 

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Tkachuk O., Specjalna misja monitorująca OBWE na Ukrainie – cele i problemy w ich realizacji, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” (Nauki Społeczne), 2017, nr 18, Lista B MNiSzW.
 2. Tkachuk O., Znaczenie traktatu lizbońskiego dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a jej państwami sąsiedzkimi, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?”, 2018, nr 54.