Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Michał Dulak

Michał Dulak, Doctor of social science in the field of political science. Assistant lecturer at the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations JU.


Research interests:

 • European integration 
 • policies of the European union 
 • national coordination of European policy 
 • Polish European policy 
 • national parliaments in the European union 
 • local authorities - system and public policies

Research projects

Proactive diplomacy or meanignless ritual? Parliamentary dimension of regional cooperation in Central and Eastern Europe - the aim of the project is to identify the model of interparliamentary cooperation of Central and Eastern Europe (CEE) countries outisde the EU framework, that was created after 2004, i.e. after the accession of eight countries in the region to the EU. The EU as an advanced integration organization, especially after the entry into force of the Treaty of Lisbon, offers a wider opportunity to tighten the cooperation of national parliaments. Thus, it can be expected that after 2004 there was an intensification of interparliamentary cooperation within the EU at the expense of cooperation within other regional organizations. Thus, the form, scope and tools of parliamentary diplomacy in the CEE region have changed. In an attempt to verify this hypothesis, the author will try to answer the following research questions: is there a place in contemporary international relations for the diplomatic involvement of national parliaments? What form is currently taking the parliamentary diplomacy of the countries in the CEE region? Can we talk about the active use of parliamentary diplomacy in the CEE region to achieve the goals of the state policy? The research plan assumes, firstly, a review of the process of institutionalization of interparliamentary cooperation between Central and Eastern European countries in forums of institutions such as the Visegrad Group, the Central European Initiative, or as part of new initiatives such as the Three Seas Initiative. Secondly, using the innovative heuristic model for assessing parliamentary cooperation, an analysis of the foreign activity of the Polish, Slovak, Czech and Hungarian parliaments will be performed.

The research had been supported by a grant from the Priority Research Area Society of the Future under the Strategic Programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University

Publications

I. Monographic books

 1. Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków 2017

II. Editor of the monographs

 1. M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020.

III. Articles in academic journals

 1. Contribution of subnational authorities to multilateralism from the EU perspective—Implementation of the SDGs, "Global Policy", Special Issue: Our Common Agenda and its Implementation", March 2023, vol. 14 issue S2, pp. 13-21, https://doi.org/10.1111/1758-5899.13178 
 2. Co-author with J. Kucharczuk, K. Wałachowski. 2022. Economic and Institutional Urban Resilience to COVID-19: Case of Poland, "Politeja", 2022, vol. 19, issue (3(78), s.175-196, https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.10.
 3. Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010–2016, "Przegląd Europejski", 2019, nr 2, s. 85-102
 4. Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE, "Rocznik Integracji Europejskiej", 2018, nr 12, s. 171-193
 5. How much left do we have from „honest brokers” in the EU? Effectiveness of the EU presidency under the Lisbon Treaty regime. Case of the Central and Eastern European Member States, "Political Science Online", Special Issue 2018, pp. 1-24 (online).
 6. Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformy, "Politeja", 2018, nr 3(54), s. 175-190.
 7. Ewolucja roli i funkcji Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki europejskiej w okresie przedakcesyjnym, "Politeja", 2015, nr 3, s. 445-463
 8. Effectiveness of the Polish, Danish and Cypriot presidencies in the field of enlargement policy – ‘a project assessment perspective’, „Politeja” 2013, nr 1, s. 95-128.
 9. Co-author with M. Kędzierski, How to govern the city in a complex reality? [in:] Тhe idea of creative city/Тhe urban policy debate. Cracow 17 - 18 October 2013, eds. D. Wiktor-Mach, P. Radwański, European Scientific Institute – Kocani, 2014, pp. 135-142. (dostęp: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf)
 10. Urząd Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, „Nauki polityczne” Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ, 2010, nr 6, s. 121-139.
 11. Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiej prezydencji, „Zeszyty Naukowe Europeistyki”, Koło Naukowe Europeistyki UJ, 2009, nr 3, s. 25-39.

IV. Book chapters

 1. Pro-Europeans and ‘Euro-Realists’: The Party-Voters Linkage and Parties’ Political Agendas in Poland, 2004–2019, [in:] A. Lorenz, L. H. Anders (eds.), Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe, Palgrave Macmillan 2021, pp. 157-178.
 2. Uwarunkowania w projektowaniu oceny skutków regulacji na poziomie lokalnym, [w:] M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020, s. 13-44
 3. Strategiczne zarządzanie kryzysem członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu, [w:] Kryzys w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania-przebieg-implikacje, pod red. T. Kubina, M. Stolarczyka, Katowice 2018, s. 277-300.
 4. Polityka spójności, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, s. 71-100.
 5. Ranking polskich posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji (2009–2014), [w:] Podsumowanie VII kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka, D. Stolickiego, Kraków 2016, s. 483-497.
 6. Współautor z K. Szczerski, Ocena prezydencji - podstawowe wyznaczniki pojęciowe, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 7-17
 7. Współautor z K. Szczerski, Prezydencja jako projekt, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 19-26
 8. Współautor z K. Szpak, Prezentacja matrycy ewaluacyjnej, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 27-40.
 9. Współautor z K. Szczerski, Znaczenie polskiej prezydencji. Podsumowanie i ocena, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 291-305.
 10. Prezydencja jako „cichy reprezentant interesów narodowych” – polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki spójności, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 89-104.
 11. Zmiany w administracji rządowej przygotowujące Polskę do sprawowania prezydencji, [w:] Monitor Polskiej Prezydencji 2011. Raport otwarcia, pod red. K. Szpaka, Kraków 2011, s. 47-53
 12. Prezydencja austriacka – styczeń –czerwiec 2006 [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2009, s. 139-157.

​V. Expertise

 1. Polska – Bałkany Zachodnie. Możliwości współpracy władz lokalnych i regionalnych, Raport 08/2022, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, https://klubjagiellonski.pl/publikacje/polska-balkany-zachodnie-mozliwosci-wspolpracy-wladz-lokalnych-i-regionalnych/
 2. Centrum władzy w samorządzie, "Wspólnota. Pismo samorządu terytorialengo", nr 12/1356, 18 czerwca 2022, https://wspolnota.org.pl/archiwum/wydanie/1356 
 3. Polityka rozwoju regionalnego, [w:] M. Wojtyło, P. Musiałek (red.), Europejski Zielony Ład. Stan realizacji, wyzwania, nadzieje, Klub Jagielloński, Kraków 2022, s. 200-220, https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2022/06/europejski-zielony-lad-xxx-online-1-2.pdf
 4. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019, pod red. P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego,Warszawa 2019, s. 64-67,https://klubjagiellonski.pl/publikacje/dostateczna-zmiana-ranking-polityk-publicznych-2015-2019/
 5. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018, pod red. T. Ociepki, P. Musiałka, M. Kędzierskiego, Warszawa 2018, s. 47-49, 
  https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf.
 6. Vademecum Planu Junckera. Ile zyskała na nim Polska?, 17 października 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/10/17/vademecum-planu-junckera-ile-zyskala-na-nim-polska/.  
 7. Czy Polska zyska na nowym unijnym budżecie?, 11 maja 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/05/11/czy-polska-zyska-na-nowym-unijnym-budzecie/
 8. Rozwój regionalny, [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017, pod red. M. Kędzierskiego, P. Musiałka, Warszawa 2018, s. 11-15, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2018/01/Ranking-Polityk-Publicznych-2017.pdf 
 9. Współautor z M. Kędzierski, Sprawne państwo, [w:] Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa?, pod red. P. Dardzińskiego, M. Dulaka, M. Jelonek, M. Kędzierskiego, S. Krupnika, W. Przybylskiego, A. Rzegockiego, J. F. Staniłko, Kraków 2014, s. 68-86.
 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2014. Porównanie kampanii partii i komitetów wyborczych, Zespół Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, pod red. M. Dulaka, Kraków 2015, http://kj.org.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-polsce-2014-porownanie-kampanii-partii-i-komitetow-wyborczych/
 11. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202012.pdf, s. 151-155.
 12. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202013.pdf, s .175-180.
 13. Wyzwania duńskiej prezydencji, „Analizy Klubu Jagiellońskiego”, Kraków, 4 stycznia 2012 r., http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Wyzwania-dunskiej.pdf, s. 1-3.
 14. Węgierska prezydencja, www.pressje.pl, 12 stycznia 2011, http://pressje.pl/2011/01/12/dulak-wegierska-prezydencja/, s. 1-3.
 15. Czy polska prezydencja ma czarnego konia? Zmagania o kształt polityki spójności po 2013 r., analiza przeprowadzona w ramach projektu Polskiej Fundacji im. R. Schumana pt. „O Prezydencji krytycznie”, grudzień 2011, http://www.schuman.pl/pl/krytycznie-o-polskiej-prezydencji-w-ue/1649-michal-dulak-czy-polska-prezydencja-ma-czarnego-konia-zmagania-o-ksztat-polityki-spojnoci-po-2013-r, s. 1-3.
 16. Stanowisko Polski wobec przyszłego kształtu polityki spójności, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2011, nr 10, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/110_Barometr_Rozwoju_Malopolski_280211-060311.pdf, s. 1-4.
 17. Working paper DG Polityki Regionalnej KE: „Przyszłość polityki spójności w zamożniejszych regionach”, „Barometr Rozwoju Małopolski” 2010, nr 5(56), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/056_Barometr_Rozwoju_Malopolski_010210-070210.pdf, s. 1-2.
 18. Wpływ traktatu lizbońskiego na funkcjonowanie samorządów, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2010, nr 2(53), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/053_Barometr_Rozwoju_Malopolski_110110-170110.pdf, s. 1-2.
 19. Małopolskie przedsiębiorstwa podczas kryzysu finansowego, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2009, nr 43, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/043_Barometr_Rozwoju_Malopolski_191009-2510091.pdf, s. 1-2.