Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Egzaminy w sesji zimowej 2022/2023

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

Systemy polityczne - I P

01.02.2023 r. godz.8:00, sala 0.27;

Systemy wyborcze - III P

01.02.2023 r. godz.10:00, sala.0.27.

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Socjologia bezpieczeństwa - I BN 

30 stycznia (poniedziałek) 2023 roku, godz.8:00, sala 0.27;

Socjologia polityki - II Stopień Politologia 

30 stycznia (poniedziałek) 2023 roku, godz.9:30, sala 0.27.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polityka społeczna - III P

30.01.2023 r., godz.9:00 – 10:00, sala 435,

20.02.2023 r., godz.9:00 – 10:00, sala 142;

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej - przedmiot dla I st.ogólnoinstytutowy

30.01.2023 r., godz.10:00 – 11:00, sala 435,

20.02.2023 r., godz.10:00 – 11:00, sala 142;

System polityczny RP - I SM

30.01.2023 r., godz.11:15 – 12:15, sala 435,

20.02.2023 r., godz.11:15 – 12:15, sala 142;

Międzynarodowa Polityka Społeczna - I SM II st.

30.01.2023 r., godz.12:30 – 13:30, sala 435,

20.02.2023 r., godz.12:30 – 13:30, sala 142;

Polski system politycznypo 1997 roku – teoria i praktyka - II P

30.01.2023 r., godz.15:15 – 16:15, sala 435,

20.02.2023 r., godz.15:15 – 16:15, sala 142.

 

Dr hab.Marek Czajkowski, prof. UJ

Wprowadzenie do Bezpieczeństwa Międzynarodowego - I BN

02.02.2023 r. godz.11:30 - egzamin pisemny, sala 0.27 ul.Reymonta 4;

23.02.2023 r. godz.11:30- sala 0.25 ul.Reymonta 4.

 

Dr Edyta Chwiej

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

Idee polityczne współczesnego świata - I SM II st.

31.01.2023 r. godz.11:00, sala 0.38.

 

Dr Agnieszka Czubik

Dr Michał Dulak

Dr Katarzyna du Vall

Dr Dominika Dziwisz

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Zarządzanie gloobalne - I SM II st.

30.01.2023 r. godz.10:00-11:30, sala 0.38.

 

Dr Maksymilian Galon

Administracja publiczna - III P (zaliczenie ćwiczeń)

09.02.2023 r. godz.9:00-10:00, sala 238.

Dyżur: 09.02.2023 r. godz.10:00-11:00, pok.412

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Egzaminy we wtorek 31 stycznia 2023 r. w sali 0.27:

9:00 – Global History of International Relations since 1945

10:00 – American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific

11:00 – Asia-Pacific in World Politics

12:00 -14:00 – IRAS egzaminy

 

Dr hab. Olgierd Grott,prof.UJ

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE - III SM

30.01.23 r. godz.11:15-12:30, sala 0.27,

24.02.23 r. godz.11:15-12:30, sala 0.25.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego -  I BN

30.01.23 r. godz.12:30-13:45, sala 0.27,

24.02.23 r. godz.12:30-13:45, sala 0.25.

Zarządzanie bezpieczeństwem stacjonarne -  I BN II st.

30.01.23 r. godz.13:45-15:00, sala 0.27,

24.02.23 r. godz.13:45-15:00, sala 0.25.

Zarządzanie bezpieczeństwem - s.niestacjonarne I BN II st.

29.01.23 r. godz. 9:30-11:00, sala 0.27,

19.02.23 r. godz. 9:30-11:00, sala 0.25. 

 

Dr Wiktor Hebda

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof.UJ

Podstawy prawa konstytucyjnego (P I st.)

08.02.2023 r. godz.9:00-10:30, s.027

23.02.2023 r. godz.9:00-10:30, s.142

Podstawy prawa karnego (BN II st.)

08.02.2023 r. godz.10:45-11:45, s.027

23.02.2023 r. godz.10:45-11:45, s.142

Prawa i wolności człowieka (P II st.)

08.02.2023 r. godz.12:00-13:30, s.027

23.02.2023 r. godz.12:00-13:30, s.142

 

Dr hab. Agnieszka Kastory,prof.UJ

30 stycznia 2023 r. - studia stacjonarne  

9:00-10:00 Historia ładu międzynarodowego XX w - I P -  sala 038

10:15-11:15 Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - sala 142

12:00 Historia polityczna Europy po 1945 roku - III SM, egzamin ustany, pokój 420. 

30 stycznia 2023 r.  - studia stacjonarne 

9:00 Historia polityczna Europy po 1945 roku - III SM, egzamin ustany, pokój 420.  

6 lutego 2023 r. - studia stacjonarne 

9:00-10:00 Historia ładu międzynarodowego XX w - I P -  sala 038

10:15-11:15 Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - sala 142

12:00 Historia polityczna Europy po 1945 roku - III SM, egzamin ustany, pokój 420.

20 lutego 2023 r.- studia stacjonarne 

9:00-10:00 Historia ładu międzynarodowego XX w - I P- sala 025

10:15-11:15 Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - sala 025

12:00 Historia polityczna Europy po 1945 roku - III SM, egzamin ustany, pokój 420.

 

4 lutego 2023 r. - s.niestacjonarne

9 00 – 10 00 Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN II st.- sala 142

10:15-11:15 Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - sala 142

11 lutego 2023 r.  - s.niestacjonarne

10:15-11:15 Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - sala 142

18 lutego 2023 r.  - s.niestacjonarne

9 00 – 10 00 Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego. sala 142

 

Dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ

Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona - II SM II st.

31.01.2023 r. godz. 11:00, sala 0.25

Realizm polityczny - III SM

31.01.2023 r. godz. 12:00, sala 0.25

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo,prof.UJ

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Dr Mateusz Kolaszyński

 

Dr hab.Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Partie i systemy partyjne - II rok
I termin: 1 luty, godz. 13.00-14.30 - sala 0.25
II termin: 24 luty 2022, godz. 13.00-14.30 - sala 142
 
Partie i systemy partyjne - III rok
I termin: 6 luty 2022, godz. 11.30-13.00 -  sala 0.25
II termin: 24 luty 2022, godz. 13.00-14.30 -  sala 142
 
Contemporary Parties and Ideologies
I termin: 30 styczeń, godz. 11.30-12.30

II termin: 24 luty, godz. 11.30-12.30

 

Dr hab.inż. Bogdan Kosowski, prof.UJ

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN

07.02.2023 r. godz.13:30, sala 0.27,

21.02.2023 r. godz.13:30, sala.0.25.

 

Prof. dr hab. Hubert Królikowski

Egzaminy w dniu 3 lutego w sali -1.12 w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ul.Oleandry 2a:

godz.9:00-11:00 - System bezpieczeństwa narodowego - III BN,

godz.11:00-13:00 - Wywiad i kontrwywiad - II BN

 

Dr hab. Renata Król-Mazur

 

Dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Teorie bezpieczeństwa, I rok BN, II st.

03.02.2023 (piątek) godz. 9:00-10:30, sala 0.27,

21.02.2023 (wtorek) godz.9:00-10:30, sala 0.27.

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, II rok, SM, I st.

03.02.2023 (piątek) godz. 10:30-12:00, sala 0.27,

21.02.2023 (wtorek) godz.9:00-10:30, sala 0.27.

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, II rok, SM, II st.

03.02.2023 (piątek) godz. 12:30-14:00, sala 0.27,

21.02.2023 (wtorek) godz.9:00-10:30, sala 0.27.

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Dr Bartosz Kwieciński

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Dr Krzysztof Mazur

Dr Agata Mazurkiewicz

Dr Wojciech Michnik

 

Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Egzaminy w dn.7 i 22 luty 2023 r. o godz. 11:00 w sali 0.27.

 

Dr Joanna Mormul

Dr Agnieszka Nitszke

 

Dr Piotr Obacz

Polityka zagraniczna Polski (ćw.-wszystkie grupy) - III SM

01.02.23 r. (środa), godz. 11:30-13:00, s.0.27;

Praktyczne aspekty wykorzystywania i zarządzania funduszami krajowymi i europejskimi:

03.02.23 r. (piątek), godz. 13:15-14:00, s. 038.

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Filozofia i etyka polityki - I P II st.

3 luty 2023r. od godz. 9:00-11:30, sala 142

 

Dr Marta Polaczek-Bigaj

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Administracja publiczna i administracja bezpieczeństwa - I BN II st.

sprawdzian w sesji 1 lutego 2023 r. w godz.9:00 - 10:00 - sala 0.25.

W sesji poprawkowej 22 lutego 2023 r. w godz.9:00 - 10:00 - sala 142.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski/ Dr Maksymilian Galon

Administracja publiczna - III P

09.02.2023 r. godz.11:30-13:00, sala 238.

 

Dr Paweł Ścigaj

Dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

Dr Olesia Tkachuk

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Integracja europejska - II SM

1 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

18 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II st.

1 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

18 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - II BN II st.

1 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

18 lutego 2023 r. godz. 17.00-18.00, sala 039

 

Dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Dr Jakub Żurawski