Regulamin studiów doktoranckich

Obowiązujący

[REGULAMIN] Załącznik do uchwały nr 54/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich 

 

Uchwała nr 54/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

 

 

Archiwum

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich.
(Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i ma zastosowanie do wszystkich doktorantów odbywających studia doktoranckie na UJ, niezależnie od terminu rozpoczęcia przez nich studiów. Z dniem jego wejścia w życie tracą moc dotychczasowe regulaminy)