Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa książka pracowników Zakładu Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej

Nowa książka pracowników Zakładu Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej

Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazała się nowa publikacja (e-book) poświęcona wybranym aspektom komunikacji politycznej w erze społeczeństwa medialnego. Autorzy skupili się na zjawiskach budzących dziś bodaj najwięcej obaw: nieodróżnialności w dyskursie o sprawach publicznych prawdy od nieprawdy, informacji od dezinformacji, uczciwości od nieuczciwości. To książka o pytaniach stawianych zarówno przez ekspertów (badaczy, twórców), najaktywniejszych uczestników debaty (polityków, instytucje medialne), jak i zwykłych „mieszkańców” przestrzeni online -  cyfrowych obywateli i użytkowników usług sieciowych. Autorki i autorzy: Monika Ślufińska, Katarzyna du Vall, Bartosz Kwieciński, Beata Zając i Jakub Żurawski, starają się w swych rozważaniach zbliżyć do odpowiedzi.

W czasach, gdy niepokojąca (anty)jakość w obcowaniu z faktami staje się coraz bardziej powszechna, książka (Dez)informacja w czasach (post)prawdy będzie przewodnikiem dla nauczycieli i lokalnych działaczy społecznych. Stanie się z pewnością lekturą obowiązkową dla studentów i młodzieży szkolnej a także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej świadomości medialnej i doskonaleniem umiejętności poruszania się w środowisku współczesnej polityki.

- od Wydawcy

Książka (e-book) upowszechniana jest w ramach otwartego dostępu.

K. du Vall, B .Kwieciński, M. Ślufińska, B. Zając, J. Żurawski
(Dez)informacja w czasach (post)prawdy
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Kraków 2024
Liczba stron: 113
ISBN: 978-83-8138-973-0
DOI: https://doi.org/10.12797/9788381389730
Książka na stronie Wydawcy: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/623

Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.