Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział pracownika KBN w międzynarodowym opracowaniu „RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE. LESSONS LEARNED CURRICULUM GUIDE” rekomendowanego do wykorzystania przez 31 państw członkowskich NATO

Udział pracownika KBN w międzynarodowym opracowaniu „RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE. LESSONS LEARNED CURRICULUM GUIDE” rekomendowanego do wykorzystania przez 31 państw członkowskich NATO

W lipcu 2023 r. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, INPiSM UJ) wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowo-eksperckiej nt. Russian War against Ukraine, organizowanej przez Kwaterę Główną NATO w Gdyni w ramach programu DEEP (Defense Education Enhancement Program) przy współudziale: George C. Marshall Center’s Partnership for Peace Consortium, RAND Corporation, Baltic Defence College, Polish Naval Academy oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Kijowie. Podczas konferencji międzynarodowe zespoły zadaniowe opracowały wnioski z dotychczasowego przebiegu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Ukraine, które wykorzystano w „Russian War against Ukraine. Lessons Learned Curriculum Guide” wydanym przez Kwaterę Główną NATO w grudniu br. Podręcznik ten, zgodnie z rekomendacją władz Sojuszu, zostanie wykorzystany przez 31 państw członkowskich w ich zawodowym szkolnictwie wojskowym oraz przez państwa partnerskie.

Russian War against Ukraine. Lessons Learned Curriculum Guide - pobierz

Prof. Dariusz Kozerawski kierował międzynarodowym zespołem zadaniowym przygotowującym wnioski oraz dokumenty dydaktyczne nt. Russian and Ukrainian Operational and Strategic Perspectives, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. W zespole współpracowali pracownicy naukowi z Polski, Kanady oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Kijowie.

Udział pracownika naukowego UJ w tym przedsięwzięciu stanowi wymierny przykład wykorzystania wyników badań naukowych (związany z ich wykorzystaniem w procesie kształcenia i szkolenia państw NATO oraz innych państw partnerskich) we współpracy z otoczeniem zewnętrznym w wymiarze międzynarodowym o zasięgu ponadregionalnym.