Rakowiecka w remoncie - nowa książka pracownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się monografia pt. Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993 autorstwa asystenta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, dr. Arkadiusza Nyzio. Wydana w serii Societas redagowanej przez prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę, książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie naukowym monografią, która kompleksowo opisuje problematykę przekształceń aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w pierwszych latach III RP.

Przedstawiono w niej transformację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powstanie Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także reformy w więziennictwie, Obronie Cywilnej, Biurze Ochrony Rządu, Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych i w zakresie procedur kryzysowych. Książka jest efektem kilkuletniej pracy i obszernej kwerendy źródłowej obejmującej w pierwszym rzędzie archiwalne materiały rządu, a także wywiadów z uczestnikami opisywanych wydarzeń.

W recenzji monografii, prof. dr hab. Antoni Dudek napisał: „Książka Arkadiusza Nyzio otwiera nowy etap w badaniach nad narodzinami III Rzeczypospolitej. Dzięki wykorzystaniu olbrzymiej bazy źródłowej, talentowi analitycznemu oraz klarownemu językowi, jakim posługuje się dr Nyzio, udało mu się przedstawić proces przekształceń imperium MSW nie tylko z imponującą znajomością szczegółów, dokładnością, ale także z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego. To książka, którą powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć kulisy procesu przekształcania SB w UOP i Milicji Obywatelskiej w Policję oraz dowiedzieć się, jakie zmiany w pierwszych latach III RP zaszły w więziennictwie czy pożarnictwie.” 

Okładka, spis treści i fragment wstępu: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/210/629/575-1

 

Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993
Księgarnia Akademicka, Kraków 2020 
Seria Societas, vol. 130
ISBN: 9788381380058
Liczba stron: 889 
Język publikacji: polski

Data opublikowania: 01.06.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak