Książka dr Magdaleny Kozub-Karkut pt. „Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się publikacja dr Magdaleny Kozub-Karkut pt. „Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej”.

„Praca Magdaleny Kozub-Karkut jest jedynym znanym mi na gruncie polskim opracowaniem, w którym podjęty został problem możliwości syntezy dwóch funkcjonujących równolegle w anglosaskim dyskursie podejść do interakcji zachodzących w środowisku międzynarodowym. Praca jest bardzo dobrze zakorzeniona w literaturze przedmiotu. (…)Książka jest niewątpliwie potrzebna na rynku polskim. Może być cytowana przez badaczy zajmujących się zarówno badaniem polityki zagranicznej państwa jak i teoriami stosunków międzynarodowych, a także wykorzystywana jako materiał dydaktyczny”.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Polusa, prof. UWr.

Informacje o książce tutaj

Data opublikowania: 18.11.2020
Osoba publikująca: Michał Dulak