Zakład Historii Myśli Politycznej

Obszar zainteresowań badawczych

Kontakt

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Stanowisko: profesor

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

Stanowisko: profesor

Wizytówka w USOSWeb

dr Błażej Sajduk

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Współczesne teorie politologiczne, polska myśli polityczna, analiza polityczna, stosunki międzynarodowe

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji