Rozliczenie roku i stypendia

Do rozliczenia roku akademickiego nalezy złożyć:

Wniosek o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku  akademickiego.

 

 

Stypendia

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 12.09.2017 r. w sprawie stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/2018