Artykuł dr. Dariusza Stolickiego opublikowany w "Mathematical Social Sciences"

W wydawanym przez Elsevier czasopiśmie „Mathematical Social Sciences”, znajdującym się w prestiżowej bazie Journal Citation Reports (tj. na tzw. liście filadelfijskiej), ukazał się artykuł Average Weights and Power in Weighted Voting Games autorstwa Darii Boratyn (CBIP / Instytut Matematyki UJ), Wernera Kirscha (CBIP / FernUniversitat Hagen), Wojciecha Słomczyńskiego (CBIP / Instytut Matematyki UJ), Dariusza Stolickiego (CBIP / Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) oraz Karola Życzkowskiego (CBIP / Instytut Fizyki UJ). W artykule autorzy rozważają systemy głosowania ważonego, wykorzystywane m.in. w Radzie Unii Europejskiej, licznych organizacjach międzynarodowych oraz spółkach akcyjnych, a przybliżające również parlamenty o dużym stopniu dyscypliny partyjnej. Traktują wagi aktorów jako zmienne losowe, co pozwala abstrahować od specyfiki konkretnej konfiguracji aktorów i skupić się na ogólnych efektach związanych z ich liczbą oraz z regułami głosowania. W artykule wyprowadzane są wzory analityczne na wartości oczekiwane i gęstości rozkładu wag graczy oraz pokazywane są wyniki numeryczne dotyczące zależności siły głosu od progu większości kwalifikowanej.

Artykuł jest dostępny online pod adresem https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2020.04.002 (wymagana subskrypcja) oraz w preprincie na arXiv (arXiv:1905.04261).

Data opublikowania: 10.11.2020
Osoba publikująca: Michał Dulak