Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Różalska

Tytuł rozprawy: Wybrane państwa Afryki Subsaharyjskiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Chin. Studium wspierania rozwoju po 1989 r.

Promotor rozprawy: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marcin Solarz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28.05.2013

Powołanie recenzentów: 7.11.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 8.05.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29.05.2018

Nadanie stopnia doktora: 12.06.2018