Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Marta Hoffmann

Tytuł rozprawy: Medykalizacja jako narzędzie budowania pozycji międzynarodowej WHO

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - 

Recenzja rozprawy doktorskiej - 

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.11.2016

Powołanie recenzentów: RD 26.11.2019 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 

Nadanie stopnia doktora: