Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Zubek

Tytuł rozprawy: Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu. Efektywność działań społeczności międzynarodowej

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz Cisek

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marian Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Radosław Fiedler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.06.2013

Powołanie recenzentów: 5.09.2017; 7.11.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 10.04.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23.05.2018

Nadanie stopnia doktora: 12.06.2018