Katedra Historii Współczesnej

Obszar zainteresowań badawczych

Obszarem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Historii Współczesnej jest problematyka Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej. Przedmiotem badań są stosunki etniczne, religijne i narodowe oraz przemiany ustrojowe i gospodarczo-społeczne w krajach tego regionu.

Zadania dydaktyczne

Katedra prowadzi następujące przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe:

 • Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
 • Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
 • Bliski i Środkowy Wschód
 • Etniczne i religijne problemy współczesnej Europy
 • Historia Bliskiego i Środkowego Wschodu po 1945 roku
 • Historia polityczna Europy po 1945 roku
 • Historia powszechna XX wieku
 • Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
 • Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
 • Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce Unii Europejskiej
 • Problemy migracji
 • Przestępczość transnarodowa
 • Rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Transformacje polityczne w Europie
 • Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
 • Współczesne problemy polityki międzynarodowej
 • Proseminaria i seminaria z historii powszechnej, historii stosunków międzynarodowych, współczesnych problemów polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego

Kontakt

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul.Reymonta 4

30-059 Kraków

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul.Reymonta 4

30-059 Kraków

Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Stanowisko: profesor zwyczajny UJ

Zainteresowania badawcze:

Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, kraje i narody bałkańskie,  mniejszości narodowe, mniejszości religijne, społeczeństwo multietniczne, konflikty, międzynarodowa prewencja, historiografia

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Agnieszka Kastory

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

stosunki międzynarodowe, Europa, Europa Środkowa, Rumunia, Jugosławia, rzeki międzynarodowe, komisje rzeczne, Dunaj

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Bałkany, Serbia, Serbowie, mniejszość serbska, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i Hercegowina

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Rafał Woźnica

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Bałkany, Bułgaria, polityka zagraniczna Turcji, prywatyzacja bezpieczeństwa, przestępczość transnarodowa

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

Doktoranci Katedry

mgr Katarzyna Fijołek

mgr Krzysztof Hałgas

mgr Katarzyna Kropiak

mgr Justyna Krupa

mgr Jakub Sokół

mgr Wojciech Wojtasiewicz

mgr Daniel Wilk

Więcej informacji o doktorantach Katedry