Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych

Granty

W latach 2012-2016 pracownicy i doktoranci Katedry uzyskali 7 grantów Narodowego Centrum Nauki:

 1. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe, kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ, konkurs OPUS 1

 2. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich, kierownik: dr Tomasz Wieciech, konkurs SONATA 1

 3. Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich, kierownik: dr Łukasz Jakubiak, konkurs SONATA 5

 4. Brytyjski samorząd lokalny, kierownik: mgr Elżbieta Sadowska, konkurs PRELUDIUM 1

 5. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, kierownik: mgr Mateusz Kolaszyński, konkurs PRELUDIUM 3

 6. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie. Power-sharing w Mostarze i Brcku, kierownik: mgr Aleksandra Zdeb, konkurs PRELUDIUM 5

 7. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA, kierownik: mgr Dariusz Stolicki, konkurs PRELUDIUM 7

Kierownik katedry: dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ

Stanowisko: adiunkt z hab.

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte systemy polityczne ze szczególnym uwzględnieniem partii poli­tycz­nych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym i ponadnarodowym, w tym:

 • Teoria partii i systemów partyjnych
 • Struktury organizacyjne partii politycznych
 • Międzynarodowe organizacje partii
 • Relacje między organizacjami partii chadeckich i konserwatywnych na płaszczy­źnie europejskiej
 • Europejskie partie polityczne, transnarodowe organizacje partii, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
 • Europeizacja partii politycznych
 • Wielopoziomowe systemy partyjne

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Tomasz Wieciech

Stanowisko: adiunkt z hab.

Zainteresowania badawcze:

 • Konstytucjonalizm amerykański okresu wczesnej republiki
 • Konstytucjonalizm państw anglosaskich
 • Federalizm
 • Parlamentaryzm

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Łukasz Jakubiak

Stanowisko: adiunkt z hab.

Zainteresowania badawcze:

 • System polityczny Francji
 • Systemy polityczne państw anglosaskich
 • Instytucje demokracji bezpośredniej

Wizytówka w USOSWeb

dr Dariusz Stolicki

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

 • konstytucjonalizm amerykański (federalny i stanowy)
 • system prawny i polityczny USA
 • doktryna precedensu w systemie common law
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • systemy głosowania i systemy wyborcze
 • matematyczne modele wyborów, modele urnowe Pólyi i rozkłady Dirichleta oraz ich zastosowania w badaniach wyborczych
 • badania nad gerrymanderingiem
 • badania porównawcze i ilościowe nad legislaturami i procesem legislacyjnym
 • metody ilościowe w naukach politycznych

Więcej informacji

USOSWebORCIDRepozytorium UJGoogle Scholar

Doktoranci

mgr Marta Cimke

Kontakt

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych INPiSM UJ

ul.Reymonta 4

30-059 Kraków

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul.Reymonta 4

30-059 Kraków