prof. dr hab. Andrzej Mania

Data urodzenia

21 VIII 1949, Kielce

Stopień naukowy

 • magister historii - 1972, UJ,
 • dr nauk politycznych - 1975, UJ,
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej stosunków międzynarodowych - 1983, UJ,
 • profesor nauk humanistycznych - 1993.Pozycja akademicka

 • Kierownik Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ - 1988,
 • Kierownik Katedry Amerykanistyki w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Politycznych UJ - 1993,
 • Kierownik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu amerykanistyki - od 2000 do 2008.

Funkcje instytucjonalne

 • Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ ds. dydaktycznych - 1985-1988,
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. studiów stacjonarnych - 1990-1996,
 • Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ - 1996-1999,
 • Organizator i pierwszy Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ - 2000-2002,
 • Organizator i pierwszy Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ - od 2005 do 2008,
 • Członek I kadencji (w latach 2002-2004) i II kadencji (w latach 2005-2007) Państwowej Komisji Akredytacyjnej; w II kadencji: wiceprzewodniczący PKA i przewodniczący zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych. Ekspert PKA i UKA od 2002,
 • Prorektor UJ ds. dydaktyki 2008-2016,
 • Członek Senatu, ostatnio w kadencji 2016 - 2020,
 • Wiceprzewodniczący UKA od 2016.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 2016
 • Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN w latach 1996-1999, 2007-2009 i od 2016 ,
 • Członek Komisji Nauk Politycznych PAN od 2002,
 • Członek Komisji Nauk Historycznych PAN w Krakowie od 1992,
 • PTH, PTNP, PTSM (Przewodniczący Oddziału Krakowskiego), Fellow the Norwegian Nobel Institute 1994 (naukowa instytucja doradcza Komitetu przyznającego Pokojową Nagrodę Nobla),
 • Fellow Kennan Institute of Advanced Russian Studies, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 1986,
 • Fellow Salzburg Seminar 1989 i 1991,
 • Visiting professor w: 1992 SUNY at Buffalo, N.Y. oraz 2003 Univ. of Rochester.

Zainteresowania naukowe

 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA;
 • mechanizmy formowania polityki USA;
 • historia polityki USA;
 • historia dyplomacji;
 • historia stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku;
 • wywiad w procesie formowania i realizowania polityki bezpieczeństwa.

Prowadzone badania:

 • Departament Stanu w procesie formowania i realizacji polityki zagranicznej USA;
 • Executive Office of the President;
 • Wspólnota wywiadowcza USA.

Staże naukowe

Przebywał wielokrotnie w zagranicznych ośrodkach naukowych w tym m.in. w University of Wisconsin, Stevens Point; Uniwersytecie w Padwie, w the School of Slavonic and East European Studies, Univ. of London; w New College - Oxford Univ., w wydziałach prawa w: Cleveland State Univ., Loyola Univ. at Chicago, Univ. of Indiana at Indianopolis, Fordham Univ. at New York; The John Hopkins Univ. w Washington D.C. oraz w Bologne Center; Freie Universitat Berlin; Georgetown Uniw. George Washington Univ.; prowadził badania w bibliotekach prezydenckich w USA: F.D.Roosevelta (w Hyde Park), H. Trumana (w Indianopolis), D. Eisenhowera (w Abilene), J.F. Kennedy'ego (w Bostonie) i L.B. Johnsona (w Austin); w National Archives of the US w Washington D.C., bibliotece G. Forda (Ann Arbor), J. Cartera (w Atlancie); w akademickich ośrodkach kształcących dyplomatów, Washington, D.C. New York, Bedford k. Boston, w uniwersytetach w Pradze i w Upsalli, a także w Hebrew University of Jerusalem. W latach 2008-2016 odbył około 30 wizyt w uczelniach i sieciach naukowych (np. IRUN, Coimbra Group, Utrecht Network), których UJ jest członkiem. Reprezentował UJ: w EUA (2011 Aarhus; 2012 Warwick, 2014 Bruksela) i w CDE-EUA; na konferencjach EAIE (European Association for International Education) oraz Quality Assurance Forum w Tallinie, Barcelonie, Londynie, a także NAFSA (Association of International Educators) w Vancouver, Bostonie i Denver; w ramach konferencji uniwersytetów i fundacji japońskich (Kopenhaga, Beppu, Tokio) i podczas wizyt w chińskich uniwersytetach. Wszystkie wyjazdy pozwoliły na wizyty w uniwersytetach i nawiązywanie współpracy naukowej jednostek z profilem ważnym dla nauk społecznych.

Publikacje

Opublikował 8 monografii (ostatnie: Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Wydaw. UJ, Kraków 2003, Department of State 1789 – 1939, Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Wydaw. UJ Kraków 2011; , Historia Dyplomacji Polskiej, Tom VI 1945-1989, rozdziały za lata 1947-1955, Warszawa 2010).

Wydał i współtworzył kilkanaście prac zbiorowych. Jest redaktorem serii monografii Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz od 2001 r. redaktorem czasopisma naukowego Ad Americam. Journal of American Studies, od 1984 r. redaktor serii Nauki Polityczne w ramach Zeszytów Naukowych UJ. Jest redaktorem serii wydawniczej Momentum promującej publikowanie prac o wiodących problemach międzynarodowych.

Był opiekunem około 1200 magistrantów głównie na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, administracja i filologia angielska. Był promotorem ponad 30 doktorów, recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz brał udział w ocenianiu dorobku kandydatów na tytuł profesora. Opiniuje wnioski Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody

Czterokrotnie nagrodzony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie nagrodą JM Rektora UJ. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Działalność pozaakademicka

Jest członkiem Lions Club „Kraków - Stare Miasto" (prezydent Klubu 1996/1997).