Raport badawczy pt. „Analiza modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności przygotowany przez zespół pod kierownictwem dr. Maksymiliana Galona

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się właśnie raport badawczy przygotowany przez zespół badawczy działający w ramach INPiSM UJ. Zespół składał się ze studentek i studentów naszego Instytutu (Marcina Bąka , Andrzeja Ciepłego , Karola Kordasa, Krystiana Petza oraz Anastasii Pugach). Nad całością prac czuwał dr Maksymilian Galon.

Prace nad raportem rozpoczęły się podczas zajęć w semestrze zimowym i były kontynuowane do końca wakacji. Ich owocem jest 56 stronnicowy dokument dotyczący Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)– projektu realizowanego w latach 2009-2014 mającego na celu zwiększenie skuteczności walki z bezdomnością w Polsce.

Celem raportu nie było stworzenie propozycji rozwiązań systemowych a zdiagnozowanie przyczyn niskiej skuteczności tak ambitnego, dobrze wykonanego i kosztownego projektu jakim jest GSWB. Raport pozwolił zgromadzić dane niezbędne do planowania strategicznego oraz dalszych badań, które po świetnych doświadczeniach współpracy z Kołem Naukowym Publicystyki Politycznej UJ z pewnością będą kontynuowane.

Raport w otwartym dostępie dostępny jest tutaj.

 

Analiza modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Raport z badań.

Marcin Bąk, Andrzej Ciepły, Maksymilian Galon, Karol Kordas, Krystian Petz, Anastasiia Pugach.

Koło Naukowe Publicystyki Politycznej UJ, Wydawnictwo Zeroplus.studio

Recenzja: dr Michał Dulak

ISBN: 978-83-962517-0-1

Kraków 2021

Published Date: 20.11.2021
Published by: Michał Dulak