Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Dariusz Stolicki

Tytuł rozprawy: Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA

Promotor rozprawy: prof. dr hab.Andrzej Zięba

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Jakubiak

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Rett Ludwikowski (The Catholic University of America)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 7.01.2014

Powołanie recenzentów: 9.05.2017; 6.02.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 8.05.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5.06.2018

Nadanie stopnia doktora: 12.06.2018