Złożenie pracy doktorskiej

Na 10 dni przed posiedzeniem Rady Instytytu doktorant wraz z promotorem  składa 3 egzemplarze pracy doktorskiej (1 obowiązkowo oprawiony w twardą oprawę), wersję elektroniczną pracy na płycie CD (oprócz pracy na płycie mają znajdować się streszczenia), streszczenie pracy w j. angielskim i polskim, opinię od promotora o pracy doktorskiej ( zał 1) oraz podanie do Rady Instytutu z prośbą o powołanie recenzentów i komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich  podpisane przez promotora( zał 2).

Ponadto doktorant składa:

  • oświadczenie autora o zgodności wydruku  z wersją elektroniczną (wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ)
  • załącznik nr 1 i 2 – (załączniki dot. pracy znajdują się na stronie http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/z20050612nr45.pdf); należy dostosować je do pracy doktorskiej - nadawany stopień: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Prosimy także o wypelnienie Formularza Absolwenta Uniwerstetu Jagiellońskiego