Zespół ds. strony internetowej

Powołany przez Dyrektora Instytutu Zespół ds. strony internetowej działa od początku roku akademickiego 2012/2013. Podstawowym celem jaki  od początku przyświecał jego działaniom było dokończenie budowy nowej strony internetowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w ramach Portalu Uniwersyteckiego UJ. Ostatecznie zreoranizowajno stronę główną oraz uusystematyzowano działy i zakładki w tramach, których zamieszczane są informacje.

Aktualnie zadaniem espołu jest bieżące administrowanie witryną, usprawnianie jej działania, opracowywanie i wdrażanie zmian w modułach i częsciach strony, co służyć ma łatwiejszemu korzystaniu z niej i bardziej przejrzystemu układowi treści. Zespół zajmuje się również administrowaniem profilu INPiSM UJ w serisie Facebook.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy INPISM z Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych INPiSM UJ - dr Dariusz Stolicki oraz dr Michał Dulak z Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Kierującym Zespołem jest dr Jakub Żurawski z Zakładu Dziennikarstwa INPiSM UJ. Wieloletnim członkiem Zespołu był również dr Mateusz Kolaszyński.

 

Podział obowiązków w ramach Zespołu

dr Dariusz Stolicki

  • bieżące administrowanie stroną, w tym zamieszczanie nowych treści
  • sprawy techniczne związane z budową strony

dr Michał Dulak

  • bieżące administrowanie stroną, w tym zamieszczanie nowych treści

dr Jakub Żurawski

  • nadzór nad funkcjonowaniem serwisu inp.uj.edu.pl jako całości, bieżące administrowanie stroną, w tym opracowywanie i zamieszczanie nowych treści

 

Zadania Zespołu

Zespół wspiera Koordynatora w budowaniu i admninistrowaniu stroną internetową Instytutu w ramach Portalu Uniwersyteckiego UJ. W szczególności w zakresie:

  1. dokończenia prac nad stroną INPISM UJ (wykonano w 2012)
  2. przeniesienia strony INPiSM UJ do nowego motywu UJ 2015 (w trakcie wykonywania)
  3. określenia planu rozwoju strony (działanie cykliczne)
  4. określenia zasad organizacji i funkcjonowania strony (wykonano)
  5. zbierania informacji w celu rozbudowy treści zawartych na stronie (działanie ciągłe)
  6. merytorycznej pomocy dla osób, zainteresowanych rozbudową poszczególnych działów oraz stron katedr i zakładów (działanie ciągłe).

 

 

Kontakt do Zespołu (redakcja witryny):

strona.inpism(at)uj.edu.pl

(Uwaga: informacje od podmiotów zewnętrznych prosimy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat lub do właściwego Koordynatora w INPiSM UJ).