red. Leszek Rafalski

Zajęcia dydaktyczne: red. Leszek Rafalski prowadzi, w ramach specjalności "dziennikarstwo polityczne" (kierunek politologia), wiele kursów o charakterze warsztatowym i konwersatoryjnym. Zajęcia służyć mają przede wszystkim praktycznej nauce zawodu dziennikarskiego, ale przygotowują także studentów do  pełnienia roli redaktora i rzecznika prasowego.

 • Podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Warsztaty prasowe
 • Pracownia dziennikarstwa politycznego
 • Elementy dziennikarstwa w pracy rzecznika prasowego
 • Sztuka polemiki prasowej

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne

Prasa i współczesne media elektroniczne. Ich rola w kształtowaniu opinii publicznej i wpływ na życie społeczne. Ewolucja rynku prasowego, zmiany w gazetach w kontekście rozwoju portali internetowych i komunikatorów. Rola dziennikarza we współczesnych mediach, jego odpowiedzialność za słowo. Standardy pracy w redakcjach w wymiarze etycznym i materialnym. Dostosowywanie programu nauczania dziennikarstwa do wymogów zmieniającego się rynku medialnego. Doskonalenie formuły zajęć warsztatowych przybliżających studenta do współpracy z mediami.

Przebieg kariery zawodowej:
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Udział w dziennikarskich szkoleniach za granicą: Akademia Olimpijska w Olimpii (Grecja) - 1986, Urbino (Włochy) - 1991
 • Redaktor naczelny "Gazety Krakowskiej" (2004)
 • Zastępca redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej" (1994-2004)
 • Redaktor wydania "Dziennik Polski" (1992-1994)
 • Kierownik działu publicystyki i reportażu "Tempo" (1983-1991)
 • Wydawca i redaktor naczelny Stylowego Magazynu Studenckiego "SMS" (2005-2014)

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski - poziom podstawowy

Publikacje:

 • książka Olimpijczycy spod Tatr (2013)
 • Reportaże, wywiady i felietony m.in. w "Dzienniku Polskim", "Gazecie Krakowskiej" i "Miesięczniku Literackim"