Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2015/2016

Egzamin licencjacki obejmuje dwa pytania odnoszące się do pracy licencjackiej oraz jedno zagadnienie losowane z listy 30 zagadnień licencjackich dla kierunku [bezpieczeństwo narodowe / politologia / stosunki międzynarodowe] przyjętej przez Radę INPiSM w roku akademickim poprzedzającym obronę pracy licencjackiej.

Aktualnie obowiązujące listy zagadnień dla trzech kierunkow studiów I stopnia zostały przyjęte przez Radę INPiSM 8 września 2015 r.

Politologia I st.

Stosunki międzynarodowe I st.

Bezpieczeństwo narodowe I st.