Beyond "Neptune Spear" – Special Operations Forces versus postmodern international security threats

Termin: 24.05.2013
Miejsce: Collegium Maius UJ
Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych

Data opublikowania: 16.05.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński