Spotkanie z Mirosławem Wróblewskim, Dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO

Termin: 29.04.2013
Miejsce: Auditiorium Maximum, Aula Średnia A

Dr Agnieszka Nitszke wraz z Kołem Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ zapraszają  pracowników, studentów i doktorantów na spotkanie z  Mirosławem Wróblewskim – Dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA). Wykład otwarty poświęcony będzie funkcjonowaniu, zadaniom i roli instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce oraz systemowi gwarancji praw podstawowych na poziomie Unii Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 11:30-13:00 w Auli Średniej A w Auditorium Maximum.


Mirosław Wróblewski – specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje także powstałym w styczniu 2011 r. w tym zespole Wydziałem Prawa Antydyskryminacyjnego, który wykonuje funkcje niezależnego krajowego organu do spraw równego traktowania w rozumieniu dyrektyw równościowych UE.

Jest radcą prawnym, audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz  mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.)

Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Nauk Politycznych UJ. Był wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, a od 2003 r. wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem ponad 20 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Stypendysta Fundacji im. Stanisława Estreichera (2000-2001) oraz Foundation and Europaische Akademie Trier ASKO-EUROPA Stiftung (2007). Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Był także ekspertem Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka w programie wsparcia ombudsmana Azerbejdżanu oraz Unii Europejskiej  w ramach programu "EPJUST – EU-Philippines Justice Support Programme 2010-2011".

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency; FRA) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej FRA.

Data opublikowania: 24.04.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki