Debata: "Dehumanizacja wojny? Analiza zjawiska"

Termin: 22.04.2013
Miejsce: Auditorium Maximum, II piętro, sala seminaryjna
Organizator: Koło Nauk Politycznych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Nauk Politycznych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zapraszają na debatę pt. "Dehumanizacja wojny? Analiza zjawiska."

Wezmą w niej udział:


Dr hab. Artur Gruszczak: "Podejście do jednostki ludzkiej w konflikcie asymetrycznym",
Dr Błażej Sajduk: "Wpływ wykorzystywania maszyn bezzałogowych na polu walki XXI wieku na podejście do jednostki ludzkiej" oraz
Dr Łukasz Kamieński: "Nowoczesna farmakologia pola walki a jednostka ludzka"

Debata odbędzie się 22.04.2013 r. (tj. poniedziałek) w Auditorium Maximum, sali seminaryjnej na II piętrze o godz. 19.00.

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński