Konferencja naukowa „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej"

Termin: 07.03.2013
Miejsce: Sala Wystawowa A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Witryna internetowa: www.szwajcaria.kssm.pl
Kontakt: szwajcaria@kssm.pl

Konferencja naukowa „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej"

 

Organizator

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patronaty honorowe

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ.

Wsparcie finansowe

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundusz im. Jana Kochanowskiego

Opis

Konferencja „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej" skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi Szwajcarii, a w szerszym ujęciu także stosunków międzynarodowych oraz systemów politycznych. Dyskusja będzie oscylowała wokół tematu neutralności państwa szwajcarskiego i jego polityki zagranicznej, widzianej z perspektywy gospodarki, kultury, czy organizacji międzynarodowych.

 

W konferencji wezmą udział znamienici goście: Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce Pan Lukas Beglinger oraz wybitni naukowcy zajmujący się w swojej pracy tematyką szwajcarską:  prof. dr hab. Halina Florkowska -Frančić, dr hab. Andrzej Porębski, dr Magdalena Ratajczak,  dr Ewa Myślak, dr Dariusz Komorowski, dr Michał Tomczyk, dr Krzysztof Koźbiał, dr Magdalena Musiał-Karg.

 

Program konferencji

 

10:15 – rozpoczęcie konferencji

10:15-11:30 – panel ambasadorski

Wystąpienie Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce Lukasa Beglingera

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-13:15 – panel ekspercki, część ustrojowo-polityczna

prof. dr hab. Halina Florkowska -Frančić (UJ) – Polityka zagraniczna Szwajcarii w świetle referendów federalnych

dr Magdalena Ratajczak (UWr) – Szwajcarska Dyplomacja Publiczna

dr Ewa Myślak (UJ) – Natura demokracji Szwajcarskiej

dr Dariusz Komorowski (UWr) – Przemowa Carla Spittelera „Unser Schweizer Standpunkt" - jej przyczyny i konsekwencje

13:15-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – panel ekspercki, część międzynarodowa

dr Michał Tomczyk (UŁ) – Polityka Szwajcarii wobec UE. Wymiar polityczno-gospodarczy

dr Krzysztof Koźbiał (UJ) – Liechtenstein wobec Szwajcarii – konieczność czy związek z rozsądku?

dr Magdalena Musiał-Karg (UAM) – Stanowisko szwajcarskie wobec wydarzeń arabskiej wiosny – wybrane zagadnienia

dr hab. Andrzej Porębski (UJ) – Wielokulturowość Szwajcarii

16:00-16:15 – przerwa kawowa

16:15-17:45 – panel studencki

mgr Rafał Bill (UEK) – Ekonomiczne uwarunkowania neutralności gospodarki szwajcarskiej

Simona Sienkiewicz (UJ) – Rola Konfederacji Szwajcarskiej w dialogu z Bliskim Wschodem

Tomasz Zacharski (UJ) – Siły Zbrojne Konfederacji Szwajcarskiej

Agnieszka Sowa (UJ) – Polityka migracyjna Konfederacji Szwajcarskiej

Ewa Wysocka (UJ) – Wpływ neutralności Szwajcarii na jej stosunki dyplomatyczne

Dominika Jędrzejczyk (UW) – Konstytucyjne ograniczenia praktycznego prowadzenia polityki zagranicznej przez Konfederację Szwajcarską

17:45 – zakończenie konferencji

Data opublikowania: 04.03.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki