Wykład Prof. Avigail Eisenberg pt. "Prawa mniejszości, prawa większości i zmiana społeczna"

Termin: 28.02.2022
Miejsce: Online – MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Witryna internetowa: youtu.be/ks-Y_tvKWVk
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w wykładzie Profesor Avigail Eisenberg z kanadyjskiego University of Victoria, poświęconego tematowi:

Prawa mniejszości, prawa większości i zmiana społeczna

(Minority Rights, Majority Rights and Social Change)
 

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI: spotkanie w MS Teams, streaming na Youtube 

 

Profesor Avigail Eisenberg jest uznaną badaczką, naukowo zajmującą się wielokulturowością i polityką tożsamości, pluralizmem politycznym, teorią demokracji i normatywną teorią polityki. Jej publikacje były tłumaczone na język polski oraz na język francuski, hiszpański, japoński i chiński.

Profesor Avigail Eisenberg pracuje w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Victorii. W latach 2013-2018 pełniła funkcję Dyrektora tegoż Instytutu.

Abstrakt wykładu

Przez ostatnie 40 lat teoretycy polityki oraz aktorzy polityczni byli podzieleni względem kwestii, jak najlepiej zagwarantować równe traktowanie członków grup mniejszościowych. Niektórzy twierdzą, że w warunkach demokracji szczególnie istotne są środki prawne wspomagania adaptacji mniejszości, pozwalające poprawić ich sytuację względem grup większościowych. Inni kwestionują taką ideę. Zdaniem krytyków, wspieranie mniejszości poszło zbyt daleko i narusza prawa narodowych większości. Podczas wykładu zostanie omówione, jak na gruncie teorii polityki zmieniało się w ostatnich dziesięcioleciach ujęcie relacji pomiędzy prawami mniejszości i doktryną równego obywatelstwa. Czy adaptacja mniejszości i „równe obywatelstwo” wciąż pozwalają sprostać wymogom równości? Jeśli nie, to co zastąpiło te wartości?

 

Wykład Profesor Eisenberg zainauguruje cykl ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

28 lutego


Prof. Avigail Eisenberg, University of Victoria

 

8 marca


Nick Pope, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

 

23 marca


Prof. Robert O. Keohane, Princeton University

 

12 kwietnia


Prof. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

 

26 kwietnia


Prof. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

 

10 maja


Prof. Brygida Kuźniak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

 

24 maja


Prof. Oriane Calligaro, Université Catholique de Lille

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Conteporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Data opublikowania: 22.02.2022
Osoba publikująca: Jakub Żurawski