I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią

Termin: 10.06.2021

Ośrodek Studiów Szwajcarskich na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zaprasza na I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.

Szczegółowe informacje tutaj

Termin: Czwartek, 10 czerwca 2021 r., godz. 10:00-18:00

Formuła: Wydarzenie ma charakter zdalny i obejmuje dwa etapy:

I etap
Warsztaty mające formę krótkich spotkań (tzw. speed-dating) pomiędzy polskimi badaczami w poszczególnych dziedzinach, w trakcie których uczestnicy prezentują tematykę i zakres prowadzonych przez siebie prac. Na każde wystąpienie przewidzianych jest max. 10 minut. Po zakończeniu każdej sesji tematycznej uczestnicy mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania kontaktu z innymi badaczami zarówno w podgrupach, jak i sesjach 1:1.

II etap (wrzesień 2021)
Warsztaty w formie „speed dating” pomiędzy uczestnikami I etapu a badaczami ze szwajcarskich uniwersytetów i jednostek naukowych.

Zapisy: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszenia oraz krótkiego abstraktu (max. 300 słów) do 27 maja 2021 r. na adres: oss@uw.edu.pl.

Kontakt: dr Maria Balkan, mail: maria.balkan@uw.edu.pl

Data opublikowania: 29.04.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak