Zaproszenie na wykład Paula Timmersa pt. Contemporary and Future Cybersecurity Challenges for the European Union Members

Termin: 28.10.2019
Miejsce: Auditorium Maximum, Sala Wystawowa B
Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, International Relations and Area Studies (IRAS) oraz International and Security Studies (ISAD)

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, International Relations and Area Studies (IRAS) oraz International and Security Studies (ISAD) mają zaszczyt zaprosić na wykład gościnny dr. Paula Timmersa z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Wykład pt. Contemporary and Future Cybersecurity Challenges for the European Union Members odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Wystawowej B Auditorium Maximum

Wykład odbędzie się w języku angielskim, wstęp jest wolny.

Dr Paul Timmers jest uznanym w świecie ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Obecnie jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz na Uniwersytecie w Rijece. Pełni funkcje doradcy European Policy Centre w Brukseli oraz European Institute of Technology Health. Jest członkiem Rady Nadzorczej Akademii eGovernance w Estonii. 

Do 2017 r. był dyrektorem Zespołu ds. Społeczeństwa Cyfrowego, Zaufania i Cyberbezpieczeństwa w ramach Komisji Europejskiej. Między innymi był odpowiedzialny za politykę, ustawodawstwo i innowacje w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, prywatności cyfrowej, e-administracji oraz inteligentnych miast. Był członkiem Gabinetu Komisarza Europejskiego Liikanena. Pełnił różne stanowiska akademickie, a ostatnio współpracował z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley nad problemami cyberbezpieczeństwa.

 

Data opublikowania: 20.10.2019
Osoba publikująca: Michał Dulak