Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje przemian 1989 roku dla Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Termin: 10.10.2019 - 11.10.2019
Miejsce: Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13 - Sala Amfiteatralna; Polska Akademia Nauk, ul. św. Jana 28 - Sala Posiedzeń
Organizator: INPiSM UJ, Instytut Historii UJ, Komisja Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisja Historyczna PAN Oddział w Krakowie

 

   

 

Komisja Najnowszych Dziejów Słowian

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz

Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje przemian 1989 roku dla Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

(10 i 11 października 2019 r.)

 

Tematyka konferencji nawiązuje do Jesieni Ludów - istotnego na skalę europejską i światową wydarzenia sprzed 30 lat, podczas którego została zdemontowana tzw. żelazna kurtyna, zaś funkcjonujący przez okres 45 lat system komunistyczny, zniewalający państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, upadł. Państwa, które po kolei wybierały wolność i demokrację, stanęły w obliczu wyzwania zaabsorbowania systemu politycznego oraz gospodarczych warunków wolnorynkowych, czasami po raz pierwszy w swojej historii. Jeszcze innym procesowi temu towarzyszył rozpad państw wielonarodowych, który przebiegł pokojowo, jak w przypadku Czechosłowacji lub z towarzyszeniem krwawych konfliktów zbrojnych, jak to miało miejsce w przypadku Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Procesy transformacyjne posiadały różną dynamikę i kształtowały w zróżnicowany sposób elity polityczne. W zależności od państwa, społeczeństwo obdarzyło zaufaniem politycznym opozycję antyreżimową, która przyczyniła się do upadku komunizmu. W innych przypadkach rozczarowanie procesami przemian doprowadziło do postawienia post-komunistów ponownie na czele państwa. W przypadkach wieloetnicznych lub/i skonfliktowanych społeczeństw odżyły resentymenty historyczne oraz ideologia nacjonalistyczna, która w pewnych przypadkach doprowadziła do zachwiania i zahamowania rozwoju demokracji na rzecz reżimów autorytarnych.

Konferencja ma na celu ukazanie bilansu ostatnich trzydziestu lat procesów polityczno-gospodarczych regionu Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, ich uzasadnienie, analizę oraz konsekwencje dla aktualnej sytuacji omawianych regionów. Jako główne obszary tematyczne można wskazać:

- uwarunkowania transformacji politycznych i gospodarczych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej na przełomie lat 80 i 90 XX w.

- kształtowanie sceny partyjnej i jej konsekwencje dla chwili obecnej

- wpływ wieloetniczności na procesy transformacyjne

- renesans idei populizmu – geneza i prognozy

- konsekwencje konfliktów zbrojnych dla procesu przemian w państwach Europy Południowo-Wschodniej

- współpraca regionalna jako gwarancja wzmocnienia i stabilizacji regionu

- polityka Unii Europejskiej i NATO wobec Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

 

Program konferencji

 

Data opublikowania: 08.10.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski