Intro Days 2019

Termin: 27.09.2019 - 30.09.2019
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kampus UJ

Intro Days 2019 - seria spotkań wprowadzających nowoprzyjętych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, za wyjątkiem uczestników wymian, w struktury uczelniane oraz przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć mających na celu przybliżenie realiów codziennego życia w Krakowie. Program wydarzenia zakłada zarówno spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, jak i warsztaty – prowadzone nie tylko przez organizacje związane z uniwersytetem, ale też instytucje pozauniwersyteckie. 

Więcej informacji - https://internationalstudents.uj.edu.pl/intro-days

 

Data opublikowania: 19.09.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski