III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa - zaproszenie

Termin: 19.09.2019 - 20.09.2019
Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ
Witryna internetowa: http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/3jkb

W imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Celem III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przedstawienie przez uczestników najnowszych wyników badań poświęconych problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z podziałem na jego wymiar krajowy i międzynarodowy.

Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiarów z perspektywy lokalnej, regionalnej i globalnej.

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://tinyurl.com/y2upka6k

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ: http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/3jkb

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach.

W imieniu organizatorów:

Prof. dr hab. Artur Gruszczak
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego 
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ


Dr Piotr Bajor
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

 

Data opublikowania: 12.05.2019
Osoba publikująca: Michał Dulak