Konferencja "60 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Ustrój – doktryny – partie"

Termin: 05.10.2018
Miejsce: Collegium Maius UJ
Organizator: Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych INPiSM UJ we współpracy z Zakładem Historii Myśli i Ruchów Społecznych Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UŁ

W 2018 roku upływa sześćdziesiąt lat od przyjęcia konstytucji V Republiki Francuskiej – aktu prawnego, który dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań ustrojowych nie tylko zadecydował o specyfice instytucji politycznych współczesnej Francji, ale także odcisnął się trwale na obliczu europejskiego konstytucjonalizmu, stając się źródłem inspiracji dla innych państw. Z tej okazji pragniemy zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej szeroko rozumianym instytucjom V Republiki postrzeganym z perspektywy prawnej, ideowej i politycznej. Wierzymy, że powodzenie francuskiego projektu ustrojowego sprzed sześciu dekad, jak również zbliżająca się okrągła rocznica jego urzeczywistnienia daje asumpt do twórczej wymiany poglądów w gronie badaczy specjalizujących się w problematyce konstytucjonalizmu, ustrojów państwowych, doktryn oraz partii politycznych.

 

Program konferencji

 

Data opublikowania: 19.09.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki