Zaproszenie na konferencję "Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w Unii Europejskiej"

Termin: 13.06.2018
Miejsce: Sala Niebieska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A)
Organizator: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Uniwersytet Jagielloński, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, WSMiP UJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. "Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w Unii Europejskiej". Odbędzie się ona 13 czerwca br. w godz. 10:00-14:00 w Sali Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji UJ (ul. Krupnicza 33A). Celem konferencji jest prezentacja, analiza i przedyskutowanie wyników projektu badawczego POLGER ("Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje polsko-niemieckie w instytucjach i w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej / Ziehen an einem Strang - gemeinsame oder jedes Land an einem Ende?  Deutsch-polnische Verhältnisse in den Institutionen und im Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union") finansowanego z grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Konferencja skupi się na trzech pytania badawczych. Po pierwsze, jak wygląda stan współpracy polsko-niemieckiej w UE, w szczególności w Parlamencie Europejskim i Radzie? Po drugie, czy współpraca polsko-niemiecka, rozumiana jako uzgadnianie stanowisk i budowanie koalicji, jest opłacalna dla obu panstw, to jest przynosi wiekszy sukces w procesie legislacyjnym UE? Po trzecie, jakie działania należałoby podjąć, aby poprawić współpracę między Polską i Niemcami w UE, w szczególności jakie są bariery, jak je pokonać i czy warto to robić?

Konferencja jest organizowana w ramach grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki przyznanego na projekt POLGER. Jest on realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider) i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Kierownikiem projektu jest dr Adam Kirpsza. Badania prowadzono w latach 2016-2018. 

 

PLAN KONFERENCJI

10:00 - 11:30 Panel I. Prezentacja wyników projektu

  • dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński), Prezentacja wyników badań ilościowych
  • dr Kamila Schoell-Mazurek (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Prezentacja wyników badań jakościowych

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:00 Panel II. Relacje Polski i Niemiec w UE - co jest źle i jak to naprawić?

  • Prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. dr hab. Janusz Węc (Uniwersytet Jagielloński)

14:00 Lunch (Bistro w Auditorium Maximum UJ)

Zachęcamy do uczestnictwa!

Data opublikowania: 09.06.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak