Wykład Generała Adama Rapackiego, byłego wiceministra spraw wewnętrznych

Termin: 16.05.2018
Miejsce: Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33), Aula Mała
Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład otwarty generała Adama Rapackiego nt. „Ewolucja przestępczości zorganizowanej w Polsce od lat 90. XX wieku”.

Wykład rozpocznie się w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w Auli Małej Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w Krakowie. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Nadinspektor Adam Rapacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Od początku lat 90. XX w. zajmował się problematyką przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i narkotykowej. W latach 1996–1997 był dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a w latach 1997–1999 dyrektorem Biura do spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji, które było podstawą do utworzenia w 2000 r. Centralnego Biura Śledczego. W okresie 1999-2000 pełnił funkcję komendanta wojewódzkim Policji we Wrocławiu. Następnie został zastępcą komendanta głównego Policji odpowiedzialnego za pion kryminalny i pozostał na tym stanowisku do 2003 r. W latach 2004–2006 był I radcą ambasady w Wilnie i oficerem łącznikowym policji na Litwie, Łotwie i Estonii. W 2006 r. został małopolskim komendantem wojewódzkim Policji, odchodząc w tym samym roku ze służby czynnej. W latach 2007-2012 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2011 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), odpowiedzialnego za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i BOR.

Generał Adam Rapacki jest autorem artykułów poświęconych problematyce przestępczości, a także inicjatorem wileu rozwiązań systemowych dotyczących przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Jego doświadczenia i spostrzeżenia zostały zawarte w książce Elżbiety Sitek-Wasiak, Niepokorny. Rozmowy z generałem Adamem Rapackim (Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015).

Data opublikowania: 09.05.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki