Seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”

Termin: 08.03.2018
Miejsce: Aula Wystawowa A, Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33)
Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”. Seminarium odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. w godzinach 16.30-19.30 w Auli Wystawowej A Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w Krakowie.

Seminarium poświęcone będzie problematyce dostępu do broni palnej i amunicji  w kontekście rosnących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa oraz towarzyszących im tendencji społecznych i projektów polityczno-prawnych dotyczących zarówno liberalizacji, jak też restrykcji dostępu do broni i amunicji. Zaproszeni prelegenci przedstawią zagadnienia dotyczące związków pomiędzy dostępem obywateli do broni palnej a przestępczością, roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w krzewienie zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego posługiwania się bronią palną, propozycji zmian w ustawie o broni i amunicji, „kultury broni” na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Data opublikowania: 06.03.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak