Zaproszenie do udziału w sesji posterowej podczas konferencji "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata" Kraków 5-6.IV.2018

Termin: 05.04.2018 - 06.04.2018
Miejsce: Kraków
Organizator: Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM

W ramach organizowanej przez Katedrę Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ, w dniach 5 i 6 kwietnia br. konferencji naukowej pt: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, serdecznie zapraszamy studentów INPiSM UJ do zgłaszania chęci udziału w studenckiej sesji posterowej, która będzie możliwością zaprezentowania opracowanego zagadnienia z zakresu aktualnych wyzwań związanych z prawami człowieka i ich ochroną.

Idea konferencji: Koncepcja praw człowieka i ich ochrony podlega we współczesnym świecie ciągłym przeobrażeniom. Pod koniec XX w., wraz z pojawieniem się nowego rodzaju konfliktów, rozwojem technicznym i technologicznym oraz wzmożonymi procesami globalizacji, pojawiły się też nowe zagadnienia z zakresu praw człowieka i potrzeba ich ochrony. Wspomniane zmiany odczuwalne są na poziomie powszechnym, regionalnym i krajowym. Procesy te mają także niezwykle ważne znaczenie dla jednostki, wpływając na jej funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Przedmiotem rozważań konferencji będą kwestie związane z konceptualizacją praw człowieka, dokonywanymi lub potencjalnymi naruszeniami tych praw oraz problematyka związana z krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka.

Forma realizacji: Studenci w grupach 3-5 osobowych będą zaproszeni do przygotowania przy pomocy merytorycznej pracownika naukowego prezentacji graficzno-tekstowej wybranego tematu posteru - obecnie jednej z popularniejszych form prezentowania tematyki naukowej w trakcie konferencji.

Studenci będą mieli następnie możliwość przedstawienia swoich prac szerszej publiczności podczas sesji posterowej przewidzianej w pierwszym dniu konferencji. Prezentacje poszczególnych grup przyjmą formą 10-minutowtych komunikatów, po których nastąpi krótka dyskusja panelowa w gronie studenckim, moderowana przez opiekunów sesji.

Sekcje tematyczne panelu wraz z przykładowymi tematami do opracowania:

  1. Prawo do życia (Propozycja tematu szczegółowego: Kara śmierci na kontynencie europejskim), opiekun merytoryczny: dr Agnieszka Czubik

  2. Prawa człowieka w dobie nowych technologii informacyjnych: (Propozycja tematu szczegółowego: Prywatność w Internecie, analiza wielkich zborów danych a prawo do prywatności), opiekun merytoryczny: dr Dominika Dziwisz

  3. Prawa człowieka w kulturze islamu (Propozycja tematu szczegółowego: Feminizm islamski, Problem współczesnego niewolnictwa w wybranych krajach świata arabsko-muzułmańskiego, Status kobiety islamie), opiekun merytoryczny: dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

  4. Prawa człowieka a środowisko naturalne (Propozycje tematu szczegółowego: Prawo do życia w czystym środowisku, Zagrożenia związane z eksploatacją i transportem surowców), opiekun merytoryczny: dr Marcin Tarnawski

Gorąco zachęcamy do zgłoszeń z Państwa strony i realizacji projektu naukowego, który pozwoli w nowatorski i przystępny sposób zbadać i przedstawić wybrane zagadnienie z zakresu praw człowieka i ich ochrony.

Zainteresowane osoby, proszone są o kontakt mailowy z opiekunami poszczególnych sekcji tematycznych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 marca br.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji,

Opiekunowie sekcji tematycznych panelu posterowego


Dr Agnieszka Czubik (agnieszka.czubik@uj.edu.pl)

Dr Dominika Dziwisz (dominika.dziwisz@uj.edu.pl)

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (ewa.szczepankiewicz@uj.edu.pl)

Dr Marcin Tarnawski (needlemt@wp.pl)

 

Data opublikowania: 01.03.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski