Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka

Termin: 06.02.2013 - 28.02.2013
Organizator: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2011/2012. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2013 roku.

Data opublikowania: 06.02.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki