Nadzwyczajny nabór wniosków: podział dotacji statutowej dla doktorantów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Termin: 18.01.2013 - 08.02.2013
Miejsce: Dziekanat WSMiP, Collegium Novum

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18.01-08.02.2013 trwa nadzwyczajny nabór wniosków  o przyznanie środków w ramach dotacji na działalność statutową na badania naukowe uczestników studiów doktoranckich na WSMiP. Wnioski są przyjmowane w trzech kategoriach:

  • pisanie rozprawy doktorskiej,
  • opublikowanie/pisanie artykułu w języku angielskim,
  • wyjazd z referatem na konferencję zagraniczną.  

Każdy ubiegający się o dotację doktorant składa trzy dokumenty:

  • wniosek ogólny, 
  • jeden z wybranych formularzy dotyczących konkretnej działalności, o której wsparcie ubiega się doktorant (rozprawa doktorska, artykuł w języku angielskim, udział w konferencji), wraz z wymaganymi załącznikami,
  • kopię Karty Osiągnięć Doktoranta (KOD), którą dany doktorant złożył rozliczając poprzedni rok akademicki (tj. 2011/2012), wraz z jej załącznikami.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie WSMiP UJ przy ul. Gołębiej 24 w godzinach pracy Dziekanatu. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie lutego 2013 r.

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza ogólnego oraz formularza szczegółowego prosimy uważnie zapoznać się z uchwałą ogólną Rady Wydziału oraz szczegółowymi zasadami podziału dotacji statutowej dla doktorantów. Dokumenty są dostępne pod poniższymi adresami:

Uchwała ogólna [.doc]

Uchwała o szczegółowych zasadach podziału dotacji statutowej dla doktorantów [.doc]

Formularz ogólny [.doc]

Formularz szczegółowy: dotacja na pisanie rozprawy doktorskiej [.doc]

Formularz szczegółowy: dotacja  na pisanie artykułu naukowego [.doc]

Formularz szczegółowy: dotacja  wyjazdu konferencyjnego [.doc]

Pytania odnośnie dotacji statutowej można kierować do Obserwatora z ramienia Towarzystwa Doktorantów przy Komisji WSMiP, Krzysztofa Tlałki, na adres krzysztof.tlalka@onet.eu

Data opublikowania: 17.01.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński