Konferencja naukowa "Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych"

Termin: 14.01.2013
Miejsce: Sala Wystawowa A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Organizator: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Witryna internetowa: www.amerykalacinska.kssm.pl
Kontakt: magdalena.lisinska@kssm.pl

Konferencja naukowa Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych

Konferencja naukowa "Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych" to wydarzenie do wzięcia udziału w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką latynoamerykańską, ale też szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi, ekonomią czy polityką. Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi reprezentujący czołowe polskie ośrodki badawcze oraz studenci zainteresowani Ameryką Łacińską.

Ideą konferencji jest próba podjęcia rozważań na temat roli Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych, biorąc pod uwagę dwie płaszczyzny - zewnętrzną, traktującą Latynoamerykę jako autonomiczny obszar rzeczywistości międzynarodowej oraz wewnętrzną - ukazującą specyfikę relacji między poszczególnymi podmiotami regionu.

 

Program konferencji

 

10:00 - otwarcie konferencji

10:15 - 11:45 - panel akademicki "Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej"

dr Edyta Chwiej (UJ) - Czynniki wpływające na aktualną pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych

Dr Karol Derwich (UJ) - Zewnętrzne czynniki destabilizujące sytuację na Haiti

Dr Alicja Fijałkowska (UW) - Telewizja a imperializm. Casus USA i Ameryki Łacińskiej

 

11:45 - 12:00 - przerwa kawowa

 

12:00 - 13:45 - panel akademicki "Ameryka Łacińska w ujęciu globalnym"

prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (UJ) - Ameryka Łacińska wobec transformacji gospodarki i polityki światowej

dr Joanna Gocłowska-Bolek (UW) - Brazylia: narodziny superpotęgi gospodarczej?

dr Marcin Fatalski (UJ) - USA wobec odrodzenia lewicowego populizmu w Ameryce Łacińskiej

dr Michał Stelmach (UŁ) – Ameryka Łacińska w służbie pokoju na świecie. Udział sił zbrojnych państw latynoamerykańskich w interwencjach humanitarnych i operacjach pokojowych na przełomie XX i XXI wieku

 

13:45 - 15:00 - przerwa obiadowa

 

15:00 - 16:45 - panel studencko-doktorancki

Liudmyla Datskova (UJ) - Wenezuela - między USA a Rosją

Natalia Hales (UJ) – Wspólnota Karaibska (CARICOM) jako przykład integracji regionalnej państw rozwijających się Karaibów i Ameryki Południowej

Daria Trapszo-Drabczyńska (UW) - Zielone płuca czy już tylko zaplecze surowcowe? Jak inwestycje zagraniczne zmieniają oblicze Amazonii

Katarzyna Walasek (UJ) - Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wybrane zagadnienia

Ewa Wojak (UJ) – Kuba w organizacjach międzynarodowych

Tomasz Rudowski (UW) – Haiti i Dominikana – dwa modele rozwoju państwa postkolonialnego

 

Więcej informacji na temat konferencji

Data opublikowania: 07.01.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński