VI Akademia Politologiczna "Polityka a wojna"

Termin: 06.12.2012 - 07.12.2012
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, s. 53
Organizator: Koło Nauk Politycznych UJ, Ośrodek Myśli Politycznej

Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI Akademii Politologicznej pt. „Polityka a wojna", konferencji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się w Krakowie, 6-7 grudnia 2012 r. (czwartek-piątek).

Zaproszenie kierujemy zarówno do studentów, jak i doktorantów nauk politycznych, filozoficznych, prawniczych oraz historycznych.

Wychodząc z założenia Carla von Clausewitza, że wojna jest tylko kontynuacją polityki realizowaną przy użyciu innych środków, chcielibyśmy spróbować przeanalizować i zweryfikować to założenie zarówno z punktu widzenia historii teorii wojskowych, jak i historii filozofii politycznej.

W pierwszym dniu konferencji omówione zostaną doktryny wojskowe, począwszy od Nicollo Machiavellego, gdzie główny nacisk ma zostać położony na relację polityka - wojna u danego myśliciela, a kontekstem historycznym będzie sposób prowadzenia wojen charakterystyczny dla okresu, w którym dany myśliciel żył (np. dla Machiavella będzie to okres renesansowych wojen najemników, dla Clausewitza okres wojen napoleońskich itd.)

W rezultacie dzień pierwszy będzie miał charakter "wprowadzenia" do dnia drugiego, tak, aby mówiąc np. o „Traktacie do wiecznego pokoju" Kanta móc go swobodnie "przyporządkować" do wojen m.in. Fryderyka Wielkiego i Napoleona oraz zestawić
z ówczesnymi doktrynami wojskowymi – Clausewitza, Jominiego, Bűlowa.

Program

Dzień I – 06.12.2012 - czwartek

11.00-12.15 – Otwarcie konferencji.  Wykład wprowadzający - Dr Łukasz Kamieński

12.30-14.00 - Panel I

1. Wojna jako narzędzie polityki w pismach Carla von Clausewitza – Sebastian Górka

2. Koncepcje wojenne Alfreda von Schlieffena – Robert Mieczkowski

3. Koncepcje „dogmatu bitwy niszczącej" i „ideologii ofensywy" w pruskiej myśli wojskowej XIX stulecia - uwagi i wątpliwości – Jacek Jędrysiak

4. Splot uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej i polskich koncepcji militarnych w latach 1936 – 1939 – perspektywa polska i ówczesne trendy w wojskowości europejskiej – Piotr Motyl

14.15-15.45 - Panel II

1. „Sztuka wojny" Sun Tzu – Wojciech Jakóbik

2. Wei Yuan – percepcja strategicznej zmiany w Azji w pierwszej połowie XIX w. – Bartłomiej Zgliński

3. Wojna w poglądach Mao Zedonga – Łukasz Szymański

15.45-16.45 - Przerwa obiadowa

 

16.45-18.15 - Panel III

1. Brudna wojna – zarys problematyki na przykładzie Algierii i Argentyny – Paweł Szelegieniec

2. Zapomniany konflikt. Rewolta Mau Mau 1952-1960 i jej wpływ na odzyskanie przez Kenię niepodległości – Rafał Kamprowski

3. Wojna partyzancka Ernesto „Che" Guevary na przykładzie Boliwii – Karolina Górka

4. Wojny 4 Generacji – geneza i przebieg na przykładzie konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie – Patryk Nowak

18.30-20.15 - Panel IV

1. Ku wojnom robotów? Dehumanizacja konfliktów zbrojnych i etyka wojny XXI wieku

w pracach Christophera Cokera – Arkadiusz Nyzio

2. Cyberterroryzm jako nowy oręż przyszłych konfliktów oraz polskie przeciwdziałania temu zagrożenia – Maria Ryszkowska

3. Między demagogią a fanatyzmem. Problem etyki terroryzmu – Paweł Słoń

4. Rewolucja w sprawach w wojskowych (RMA). Porównanie koncepcji A.Tofflera, A.Krepinevich i J.Black – Tomasz Wójtowicz

5. Współczesne przemiany demograficzne a ryzyko wystąpienia konfliktów zbrojnych lub zagrożenia bezpieczeństwa państw – Elwira Anna Bonisławska

Dzień II – 07.12.2012 - piątek

9.00-10.30 - Wykład wprowadzający - Dr hab. Piotr Kimla

11.00-12.30 - Panel I

1. Hugo Grocjusz – teoria wojny sprawiedliwej – Grzegorz Sobol

2. Koncepcja wojny sprawiedliwej według Pawła Włodkowica – Małgorzata Krepa

3. Wojna w myśli politycznej Ojców Założycieli USA – Dariusz Stolicki

4. Wojna w służbie państwa, czy państwo w służbie wojny? Wpływ doświadczeń politycznych epoki średniowiecza na poglądy Nicollo Machiavellego w sprawie roli wojny w renesansowej Italii – Konrad Ziółkowski

 

13.00-14.30 - Panel II

1. Lenin: imperializm i wojna – Kamil Piskała

2. Wojna w procesie niszczenia oraz budowy nowego porządku polityczno-społecznego, na przykładzie myśli paryskiej porewolucyjnej emigracji rosyjskiej – Paweł Fiktus

3. Prawo i jego rola w doktrynie komunizmu wojennego – Filip Cyuńczyk

4. Stanowisko papiestwa wobec problemu wojny w drugiej połowie XX wieku – Klaudyna Białas Zielińska

14.30-16.00 - Przerwa obiadowa

16.00-17.30 - Panel III

1. Johna Rawlsa koncepcja pokoju międzynarodowego – Adam Plichta

2. Czy przemoc jest polityczna? – Piotr Sawczyński

3. Potrzeba realności wojny w życiu jednostek i narodów – Schmitta krytyka liberalizmu – Michał Dorociak

4. Doktryna neokonserwatywna jako fundament współczesnego militaryzmu i imperializmu amerykańskiego – Kamil Pindel

18.00-19.30 - Panel IV

1. Imperialismo pagano – imperialna koncepcja Juliusa Evoli – Gracjan Kupczak

2. Nowy autorytaryzm – recepta na supermocarstwo – Rita Róża Ramza

3. Doktryna Putina: Polityczny aspekt wojen Federacji Rosyjskiej – Tomasz Romanowski

Data opublikowania: 14.12.2012
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki