Najnowsza publikacje dr. Aleksandra Głogowskiego

AF-PAK. ZNACZENIE ZACHODNIEGO POGRANICZA PAKISTAŃSKO-AFGAŃSKIEGO DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO W LATACH 1947-2011. Księgarnia Akademicka Kraków 2012

ISBN 978-83-7638-250-0

Recenzowana praca sytuuje się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych, zwłaszcza zaś nauki o stosunkach międzynarodowych. Stanowi ona wartościowe studium problemu pogranicza afgańsko-pakistańskiego. Interesujące podejście metodologiczne, w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną bazą bibliograficzną i prezentowaną przez Autora dużą dozą dojrzałości badawczej umożliwiło powstanie bardzo wartościowej publikacji wypełniającej istotną lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie. Jest ona predestynowana do odgrywania roli podręcznika na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kubiaka

Data opublikowania: 09.03.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński