Dwujęzyczna praca zbiorowa pod współredakcją dr hab. Ewy Bojenko-Izdebskiej

Od 1989 roku w Polsce i w Niemczech przebiegają wielokierunkowe procesy transformacyjne. Jak zostały wykorzystane możliwości dokonania zmian w obu krajach? I jakie kroki mogą podejmować poszczególni społeczni aktorzy, aby wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego? Odpowiedź na postawione powyżej pytania dają naukowcy z Polski i z Niemiec w tomie zbiorowym.
Promocja ksiązki odbyła się w Berlinie 22.10.2012 r.