Najnowsza publikacja prof. dr. hab. Janusza J. Węca - monografia pt. Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia

„Przedmiotowa monografia jest potrzebnym przedsięwzięciem wydawniczym, co najmniej z trzech przyczyn: stanowi podsumowanie polskiej, zakończonej już prezydencji; dostarcza przeglądu aktualnych problemów integracji europejskiej; jest napisana przez znawcę poruszanej problematyki (…). Jest to opracowanie dojrzałe, napisane z różnych perspektyw metodo- logicznych, ale przede wszystkim porządkujące i hierarchizujące przekazywaną wiedzę. Jego redakcja wydaje się bardzo potrzebna i jest oczekiwana zarówno przez środowiska akademickie europeistów, prawników, politologów, przedstawicieli stosunków międzynarodowych, jak i czytelników interesujących się integracją europejską i rolą w niej Polski".

Z recenzji

Prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka

Spis treści

Data opublikowania: 25.02.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński