Najnowsza publikacja prof. dr. hab. Janusza J. Węca - monografia pt. Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009

„W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej jak dotychczas widoczny był niedosyt specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących problematyki politycznych aspektów reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009 (…). Truizmem byłoby stwierdzenie, że podjęcie się takiego zadania badawczego wymagało niemałego doświadczenia, erudycji pisarskiej, a także rozległej wiedzy. Autor recenzowanej monografii bez wątpienia wypełnia wszystkie wskazane powyżej zdolności, cechy i warunki.  W recenzowanej pracy mamy do czynienia z interesującym i wyjątkowym w literaturze naukowej przedmiotu połączeniem rekonstrukcji zdarzeń prowadzących do przyjęcia traktatu z analizą jego zawartości. (…) Autor i jego rozważania badawcze uzasadniają umiejscowienie jego pracy w nurcie badań interparadygmatycznych, łącząc w sobie odwołania do teorii i metodologii, głównie z zakresu politologii i prawa". 

 

Z recenzji Prof. dr hab. Zbigniewa Czachóra

Spis treści

Więcej o książce

Data opublikowania: 25.02.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński