„Teoria Polityki” na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 lutego 2021 roku międzynarodowe czasopismo teoretyków polityki „Teoria Polityki” zostało umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Liczba punktów przyznanych za publikację w czasopiśmie: 40. Czasopismo jest afiliowane przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, a finansowane przez: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Piotr Borowiec – Redaktor Naczelny  

 

Data opublikowania: 11.02.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak