Uroczystość wręczenia nominacji nowym władzom INPiSM

Z radością informujemy, że zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM Rektor UJ Prof. dr hab. Jacek Popiel powołał nowy skład Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, do której weszli:

  • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz – Dyrektor,
  • Dr hab. Piotr Bajor – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych,
  • Dr Edyta Chwiej – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych.

Nominacje powołujące nowe władze jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w imieniu Pana Rektora Jacka Popiela, przekazał Dziekan WSMiP Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, podczas spotkania w dniu 8 września br. W jego trakcie Pan Dziekan Paweł Laidler pogratulował zgromadzonym powołania do władz jednostek i życzył powodzenia oraz sukcesów w ich kierowaniu.

Dziekan Laidler przedstawił także najważniejsze priorytety związane z rozwojem Wydziału, w tym przede wszystkim dotyczące wzmocnienia jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych, podniesienia jakości kształcenia, a także poprawy komunikacji oraz dalszej integracji społeczności Wydziału. Nakreślone przez Dziekana strategiczne kierunki rozwoju zostały następnie rozwinięte i uszczegółowione przez Panią Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji Dr hab. Dorotę Pietrzyk-Reeves, prof. UJ, Panią Prodziekan ds. dydaktycznych Dr hab. Ewę Trojnar, prof. UJ oraz Pana Prodziekana ds. kadrowych i finansowych Dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy nominacji nowej Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych i również życzymy powodzenia oraz sukcesów w trakcie najbliższej kadencji.

Jednocześnie dziękujemy Dyrekcji pod kierunkiem Prof. dr. hab. Roberta Kłosowicza oraz wszystkim Państwu Pracownikom zaangażowanym w zarządzanie Instytutem za pracę i poświęcenie na rzecz naszej jednostki w ostatnich latach.