Nowa książka pod redakcją prof. Marka Bankowicza i prof. Beaty Kosowskiej-Gąstoł

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa publikacja pt. Systemy polityczne. Tom 2. Ustroje państw współczesnych, której redaktorami są prof. dr hab. Marek Bankowicz i dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ.

Niniejsza monografia stanowi oczekiwany przez środowisko politologiczne i ustrojoznawcze materiał dydaktyczny do przedmiotów: współczesne systemy polityczne oraz ustroje państwowe, realizowanych na kierunkach prawniczych, politologicznych, administracyjnych czy studiach europejskich. Jest ona naturalnym uzupełnieniem pierwszego tomu, przygotowanego przez tych samych Autorów, a odnoszącego się do zagadnień teoretycznych, zazwyczaj będących tematem wykładów w ramach wyżej wymienionych przedmiotów kursowych lub fakultatywnych […].

Praca składa się z jedenastu rozdziałów prezentujących najistotniejsze (w procesie dydaktycznym i badaniach politologicznych) systemy polityczne. Sam wybór analizowanych systemów zasługuje na szczególne wyróżnienie. […] Wśród omawianych państw znalazły się modele demokratyczne, niedemokratyczne (autorytarne) oraz hybrydowe, co również należy docenić.

- z recenzji prof. dr. hab. Jacka Wojnickiego

Książka ma przemyślaną i logiczną strukturę. Poszczególne rozdziały dotyczą systemów politycznych konkretnych państw. Autorzy rozpoczynają od przedstawienia historii ustroju danego państwa, następnie analizują konstytucyjne zasady ustroju, a potem charakteryzują partie i systemy partyjne. Omawiają też system rządów, instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz ustrój terytorialny. […] Wartość poznawcza niniejszej pracy jest bardzo wysoka.

- z recenzji dr. hab. Roberta Alberskiego, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka na stronie Wydawnictwa UJ

Książka w serwisie ResearchGate

Systemy polityczne. Tom 2. Ustroje państw współczesnych
red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020
Liczba stron: 444
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-4819-1

Data opublikowania: 20.06.2020
Osoba publikująca: Jakub Żurawski