Decyzja o rozszerzeniu zakazu prowadzenia zajęć na wszystkie zajęcia dydaktyczne

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 24 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, na mocy którego zostały odwołane wszystkie wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, niniejszym władze dziekańskie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych zdecydowały o rozszerzeniu zakazu prowadzenia zajęć na wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale, ze skutkiem natychmiastowym, aż do odwołania.

Jednocześnie władze Wydziału zobowiązują się do przygotowania i ogłoszenia w dniu jutrzejszym wszelkich możliwych narzędzi i sposobów, w jaki odwołane zajęcia mogą zostać nadrobione/odrobione/przeprowadzone. Z uwagi na brak informacji o długości czasu trwania zakazu prowadzenia zajęć z kontaktem bezpośrednim, stoimy na stanowisku, że dla dobra Studentów, Pracowników oraz całego procesu dydaktycznego należy umożliwić dalsze prowadzenie zajęć w formie zdalnej. W innym wypadku może się okazać, że odwołane zajęcia będą musiały być przeprowadzone po zniesieniu zakazu, co wydłuży rok akademicki, czego chcielibyśmy uniknąć.

Bardzo proszę o uszanowanie powyższej decyzji i nie przeprowadzanie zajęć w formie kontaktu bezpośredniego.

w imieniu władz dziekańskich,

z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

 

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Prodziekan ds dydaktycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Jakub Żurawski